Trends, maatschappelijke ontwikkelingen & onderzoek

Het denken vanuit trends, ontwikkelingen en onderzoek staat tijdens deze cursus centraal. In welke context werken we, wat zijn actuele trends, wat zien we in actuele onderzoeken? Wat weet je als professional over de context waarin je werkt, en wat kun je weten? Concreet: wat is de betekenis voor de professional:

  • van ontwikkelingen als toename van kansenongelijkheid, toename complexe scheidingen, toename armoede en negatieve effecten coronamaatregelen op jongeren?
  • van intergenerationele overdracht van problematiek, negatieve effecten van gestapelde problemen (adverse childhood experiences)?

Wat betekenen ontwikkelingen als deze voor je werk met kinderen, jongeren en gezinnen? Hoe kan je nog beter samenwerken, met hen en met netwerkpartners, om (erger worden van) problemen te voorkomen? Welke rol spelen data en design thinking hierbij?

Kijk hier voor meer informatie