Be Smart Start begeleiding

Kansen creëren door het combineren van data en kennis, dat is wat we met Smart Start mogelijk maken. Problemen als armoede en huiselijk geweld: ze gaan vaak van generatie op generatie over. Veel problemen in gezinnen kunnen we dan ook al aan zien komen. Toch wachten we nu vaak nog tot problemen heel groot zijn en zetten we pas daarná hulp in.

Met Smart Start ontwikkelen we, samen met ouders, jongeren en professionals, een aanpak waarmee we eerder kunnen zien welke risico´s inwoners lopen. Daartoe combineren we beschikbare data en kennis op een slimme manier. Die inzichten gebruiken we vervolgens om – via de ontwerpmethode Design Thinking – te komen tot effectieve (preventieve) oplossingen. Dat alles met maar één doel: grote problemen zoveel mogelijk voorkomen. Want álle kinderen en ouders verdienen de beste kansen op een goede toekomst.

Deze manier van werken en denken kan jou en jouw organisatie helpen om tot een oplossing van je wicked problem te komen. We kunnen je hierbij ondersteunen, vanaf het scherpstellen van je vraagstuk tot en met het opstellen van de maatschappelijke business case. Ook is het mogelijk om modulaire ondersteuning te krijgen.

Bekijk onze onderstaande menukaart om te bepalen waar jij en jouw organisatie ondersteuning bij kunnen gebruiken en plan een kennismakingsgesprek in.

Menukaart

Kennismakingsgesprek

Tijdens dit gesprek leren we elkaar beter kennen en onderzoeken we samen wat de Smart Start manier van denken en werken jouw organisatie kan brengen. We geven een toelichting op het Smart Start principe, verkennen het vraagstuk binnen jouw organisatie en kijken naar een effectieve manier om dat vraagstuk te beantwoorden, al dan niet met behulp van ons programmateam.

Ga jij graag vrijblijvend met ons in gesprek? Neem dan contact met ons op, per mail info@programmasmartstart.nl of telefonisch, met Programmamanagers Teun Brand 06 31103874 of Vivian Jacobs 06 41723629.

Vraagstuk / Projectorganisatie

Volgens het coach de coach principe word je als projectleider klaargestoomd om de Smart Start manier van denken en werken uitvoering te kunnen geven. We nemen alle dertien stappen van het proces met je door en laten je zien hoe je deze aan elkaar verbindt, om daarmee écht het verschil en duurzaam impact te maken. Deze stappen vind je hier terug: programmasmartstart.nl – smart start denken

Daarnaast leren we je hoe je een goed projectteam inricht, hoe je data kunt interpreteren, hoe je een design thinking sessie organiseert en delen we geleerde lessen met je. Zowel voor, tijdens als na de coaching staat de programmamanager voor je klaar om je verder op weg te helpen.

Maak jij je het Smart Start-denken en werken graag eigen? Neem dan contact met ons op, per mail info@programmasmartstart.nl of telefonisch, met Programmamanagers Teun Brand 06 31103874 of Vivian Jacobs 06 41723629.

Data analyse

Data is overal en niet meer weg te denken uit de samenleving. Bedrijven verzamelen data over welke producten het meest populair zijn en gebruiken deze data om hun klanten beter te leren kennen en daardoor betere service te bieden. Ook overheden gebruiken data om betere service te bieden. De kans is groot dat ook jouw organisatie over relevante data beschikt.

Centerdata kijkt samen met jou welke data voor jouw vraagstuk relevant is, welke data je al in huis hebt en welke mist en we uit andere databronnen kunnen halen. We werken bijvoorbeeld vaak met CBS microdata. Ook kunnen we helpen bij het opstellen en uitsturen van een vragenlijst. Vervolgens analyseren we deze data en brengen we in beeld welke risicofactoren, maar ook beschermende factoren een rol kunnen spelen binnen jouw vraagstuk. Dit vatten we samen in een toegankelijk onderzoeksrapport, waarmee je in gesprek kunt gaan met je doelgroep en professionals.

Wil je meer weten of hoe data-analyse je verder helpt? Neem dan contact met ons op, per mail info@programmasmartstart.nl of telefonisch, met Programmamanagers Teun Brand 06 31103874 of Vivian Jacobs 06 41723629.

Design Thinking

In de praktijk zien we dat oplossingen vaak door professionals bedacht en uitgerold worden. Bij Smart Start doen we dat anders. Op een creatieve manier begeleiden we je om samen met de doelgroep en professionals tot een oplossing voor jouw vraagstuk te komen. Dit doen we aan de hand van de design thinking methodiek.

Design Thinking is een ontwerpmethode waar we in vijf stappen toewerken naar één of meerdere oplossingen voor een maatschappelijk vraagstuk. Afhankelijk van het vraagstuk zijn deze stappen modulair in te zetten. Daarbij staat de mens centraal; de ervaringen en behoeften van de doelgroep zijn cruciaal bij het ontwikkelen van een oplossing (innovatie).

Wil jij ook op een vernieuwende, creatieve manier en samen met jouw doelgroep brainstormen? Neem dan contact met ons op, per mail info@programmasmartstart.nl of telefonisch, met Programmamanagers Teun Brand 06 31103874 of Vivian Jacobs 06 41723629.

Effectmeting

Wat is het effect van een interventie of (beleids)verandering? Levert dit het verwachte resultaat op? Hoe succesvol is de gekozen aanpak om een probleem daadwerkelijk op te lossen? Goede bedoelingen alleen zijn niet voldoende om het succes van een interventie of aanpak vast te stellen. Het is daarom belangrijk om dit goed te monitoren en kritisch te evalueren, een effectmeting van Centerdata helpt daarbij.

In het sociaal domein wordt dit type onderzoek nog niet zo vaak toegepast. Toch levert dit nuttige data-gedreven en evidence-based inzichten op. Er zijn verschillende vormen van effectmetingen: vragenlijsten en interviews, CBS microdata en Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA). We kijken samen met jou hoe we de effectmeting het beste vormgeven en ondersteunen bij het proces en de organisatie rondom de effectmeting. 

Wil je meer weten over een effectmeting? Bezoek dan onze website: Effectmetingen – Smart Start (besmartstart.nl) of neem contact met ons op, per mail info@programmasmartstart.nl of telefonisch, met programmamanagers Teun Brand 06 31103874 of Vivian Jacobs 06 41723629.

 

Praktische informatie

Voor meer informatie, vragen of een samenwerking kun je contact opnemen per mail info@programmasmartstart.nl of telefonisch, met programmamanagers Teun Brand 06 31103874 of Vivian Jacobs 06 41723629

We gaan graag met je in gesprek!

Aanmelden BeSmart begeleiding

Waarmee kunnen we je begeleiden?(Vereist)

Merel Makhija

In Tilburg willen we de komende jaren extra investeren op het voorkomen van jonge aanwas. Om deze aanpak extra kracht bij te zetten, willen we Smart Start gebruiken om een beter beeld te krijgen van de Tilburgse Jeugd. Het voordeel van Smart Start is dat de bevindingen uit de data-analyse verrijkt worden met een kwalitatief Design Thinking proces. Deze combinatie past goed bij de Tilburgse aanpak.