Smart Start op maat
Hoe word je ondersteund?

De Smart Start manier van werken en denken kan jou en jouw organisatie helpen om tot een oplossing van je wicked problem te komen. Dat hoeft niet altijd een lang een duur traject te zijn. We kunnen je ondersteunen vanaf het scherpstellen van je vraagstuk tot en met het opstellen van de maatschappelijke business case, maar het is ook mogelijk om modulaire ondersteuning te krijgen. 

Bekijk onze menukaart, bepaal waar jij en jouw organisatie ondersteuning bij kunnen gebruiken en plan een kennismakingsgesprek in.

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op via mail: info@programmasmartstart.nl of via programmamanager Vivian Jacobs (06) 41 72 36 29.

Menukaart

Kennismakingsgesprek

Tijdens dit gesprek leren we elkaar beter kennen en onderzoeken we samen wat de Smart Start manier van denken en werken jouw organisatie kan brengen. We geven een toelichting op het Smart Start principe, verkennen het vraagstuk binnen jouw organisatie en kijken naar een effectieve manier om dat te beantwoorden, al dan niet met behulp van ons programmateam.

Vraagstuk / Projectorganisatie

Volgens het coach-de -coachprincipe word je als projectleider klaargestoomd om de Smart Start manier van denken en werken uitvoering te  geven. We nemen alle dertien stappen van het proces met je door en laten je zien hoe je deze verbindt, om daarmee écht het verschil en duurzaam impact te maken. Deze stappen vind je hier terug: programmasmartstart.nl – smart start denken

Daarnaast leren we je hoe je een goed projectteam inricht, hoe je data kunt interpreteren, hoe je een design thinking sessie organiseert en delen we geleerde lessen met je. Zowel voor, tijdens als na de coaching staat de programmamanager voor je klaar om je verder op weg te helpen.

 

Data analyse

Data is overal en niet meer weg te denken uit de samenleving. Bedrijven verzamelen data over welke producten het meest populair zijn en gebruiken deze data om hun klanten beter te leren kennen en daardoor betere service te bieden. Ook overheden gebruiken data om betere service te bieden. De kans is groot dat ook jouw organisatie over relevante data beschikt.

Centerdata kijkt samen met jou welke data voor jouw vraagstuk relevant is, welke data je al in huis hebt, wat mist en wat we uit andere databronnen kunnen halen. We werken bijvoorbeeld vaak met CBS microdata. Ook kunnen we helpen bij het opstellen en uitsturen van vragenlijsten. Vervolgens analyseren we deze data en brengen we in beeld welke risicofactoren, maar ook welke beschermende factoren een rol spelen binnen jouw vraagstuk. Dit vatten we samen in een toegankelijk onderzoeksrapport, waarmee je in gesprek kunt gaan met je doelgroep en professionals.

Design Thinking

In de praktijk zien we dat oplossingen vaak vanuit een eigen denkkader bedacht en uitgerold worden. Bij Smart Start doen we dat anders. Op een creatieve manier begeleiden we jou om samen met de doelgroep en professionals tot een oplossing voor jouw vraagstuk te komen. Dit doen we aan de hand van de Design Thinking methodiek. 

Design Thinking is een ontwerpmethode waar we in vijf stappen toewerken naar één of meerdere oplossingen voor een maatschappelijk vraagstuk. Afhankelijk van het vraagstuk zijn deze stappen modulair in te zetten. Daarbij staat de mens centraal: de ervaringen en behoeften van de doelgroep zijn cruciaal bij het ontwikkelen van een oplossing (innovatie). 

Effectmeting

Wat is het effect van een interventie of (beleids)verandering? Levert dit het verwachte resultaat op? Hoe succesvol is de gekozen aanpak om een probleem daadwerkelijk op te lossen? Goede bedoelingen alleen zijn niet voldoende om het succes van een interventie of aanpak vast te stellen. Het is daarom belangrijk om dit goed te monitoren en kritisch te evalueren. Een effectmeting van Centerdata helpt daarbij.

In het sociaal domein wordt dit type onderzoek nog niet zo vaak toegepast. Toch levert dit nuttige data-gedreven en evidence-based inzichten op. Er zijn verschillende vormen van effectmetingen: vragenlijsten en interviews, CBS microdata en Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA). We kijken samen met jou hoe we de effectmeting het beste vormgeven en ondersteunen bij het proces en de organisatie rondom de effectmeting. 

Wil je meer weten over een effectmeting? Bezoek dan onze website: Effectmetingen – Smart Start (besmartstart.nl).

Praktische informatie

Voor meer informatie, vragen of een samenwerking kun je contact opnemen per mail info@programmasmartstart.nl of telefonisch, met programmamanager Vivian Jacobs (06) 41 72 36 29.

We gaan graag met je in gesprek!

Aanmelden BeSmart begeleiding

Waarmee kunnen we je begeleiden?(Vereist)

Voeg je header hier toe

Merel Makhija

In Tilburg willen we de komende jaren extra investeren op het voorkomen van jonge aanwas. Om deze aanpak extra kracht bij te zetten, willen we Smart Start gebruiken om een beter beeld te krijgen van de Tilburgse Jeugd. Het voordeel van Smart Start is dat de bevindingen uit de data-analyse verrijkt worden met een kwalitatief Design Thinking proces. Deze combinatie past goed bij de Tilburgse aanpak.