How childhood trauma affects health across a lifetime

Een jeugdtrauma is niet iets waar je zomaar overheen komt als je opgroeit. Kinderarts Nadine Burke Harris legt uit dat de herhaalde stress door misbruik, verwaarlozing en leven met ouders die worstelen met geestelijke gezondheid of problemen met middelenmisbruik negatieve effecten heeft op de ontwikkeling van de hersenen. Dit ontvouwt zich gedurende hun hele leven. Tot het punt waarop degenen die een trauma hebben meegemaakt een driemaal zo hoog risico lopen op hartaandoeningen en longkanker. Een hartstochtelijk pleidooi voor kindergeneeskunde om de preventie en behandeling van trauma frontaal te confronteren.