How childhood trauma affects health across a lifetime

Een jeugdtrauma is niet iets waar je zomaar overheen komt als je opgroeit. Kinderarts Nadine Burke Harris legt uit dat de herhaalde stress door misbruik, verwaarlozing en leven met ouders die worstelen met geestelijke gezondheid of problemen met middelenmisbruik negatieve effecten heeft op de ontwikkeling van de hersenen. Dit ontvouwt zich gedurende hun hele leven. Tot het punt waarop degenen die een trauma hebben meegemaakt een driemaal zo hoog risico lopen op hartaandoeningen en longkanker. Een hartstochtelijk pleidooi voor kindergeneeskunde om de preventie en behandeling van trauma frontaal te confronteren.

Merel Makhija

In Tilburg willen we de komende jaren extra investeren op het voorkomen van jonge aanwas. Om deze aanpak extra kracht bij te zetten, willen we Smart Start gebruiken om een beter beeld te krijgen van de Tilburgse Jeugd. Het voordeel van Smart Start is dat de bevindingen uit de data-analyse verrijkt worden met een kwalitatief Design Thinking proces. Deze combinatie past goed bij de Tilburgse aanpak.