Aan data zit een politieke en ethische component

‘Data en algoritmes bieden veel mogelijkheden, maar ze zijn niet neutraal. Wat je onderzoekt, welke algoritmes je bouwt, welke data je gebruikt en waarvoor, dat zijn politieke en ethische keuzes. Beleidsmakers zijn zich daar onvoldoende van bewust. Ook voor lokale politici is basiskennis van datageletterdheid absoluut noodzakelijk.’ Dat zegt de Nederlandse data-expert Mirko Tobias Schäfer.

Mirko Tobias Schäfer is hoofddocent nieuwe media en digitale cultuur aan de Universiteit Utrecht en hoofd van de Utrecht Data School. Hij onderzoekt de maatschappelijke impact van datapraktijken. ‘Van data en algoritmes wordt vaak aangenomen dat ze neutraal zijn, maar dat is lang niet altijd zo. Data zouden de nieuwe olie zijn, maar die vergelijking gaat niet op. Data zitten niet in de grond, iemand heeft beslist om bepaalde data te verzamelen en te bewaren en andere niet. Er zit een politieke en ethische component aan vast. Big data raken ons begrip van cultuur, van burgerschap, van democratie. Daarom is het zo belangrijk dat ook de geesteswetenschappen zich hiermee bezighouden en duiding geven bij het implementeren van deze praktijken, nadenken over wat wenselijk is en wat niet. Ik ben een mediawetenschapper, geen digitaal expert.’

Lees het artikel hier verder

Merel Makhija

In Tilburg willen we de komende jaren extra investeren op het voorkomen van jonge aanwas. Om deze aanpak extra kracht bij te zetten, willen we Smart Start gebruiken om een beter beeld te krijgen van de Tilburgse Jeugd. Het voordeel van Smart Start is dat de bevindingen uit de data-analyse verrijkt worden met een kwalitatief Design Thinking proces. Deze combinatie past goed bij de Tilburgse aanpak.