Analogie

VERBANDEN EN INZICHT IN HET PROBLEEM

Als het onderwerp erg abstract is kan het lastig zijn om hier een goed beeld van te krijgen. Een analogie kan hierbij helpen mensen houvast te geven waar ze naar kunnen wijzen en nieuwe verbanden aan kunnen linken. Deze methode is handig om aan het begin van een brainstorm te gebruiken of om aan het einde aan terug te koppelen om de nieuwe ideeën en inzichten aan te verbinden. 

PROCES 

Analyseer de essentie van het probleem. Welke processen vinden plaats? Wat is het doel? Wie spelen er mee? Kijk of je bij deze antwoorden analogieën kan bedenken. Je kan ter inspiratie plaatjes gebruiken die ambigu zijn, soms kan dit iets triggeren of nieuw inzicht genereren. Bijvoorbeeld een spin in een web, een bij op een bloem of een druppel. Gebruik de analogie om je meer te verdiepen in het onderwerp en een duidelijk beeld te schetsen. 

Uitvoering
10 minuten

Benodigheden
Post-It’s en eventueel plaatjes