Associations

INSPIRATIE UIT EEN ONVERWACHTE HOEK 

Vaak komt inspiratie uit een onverwachte hoek en als je overgeeft aan het proces dan kunnen associaties je helpen. Je hebt verschillende vormen van associëren zoals lineair, bi-associaties en force fit. Je hebt verschillende methodes. Bijvoorbeeld met het tekenen van een matrix waarbij je eerst een rij maakt met woorden door te associëren en vervolgens op elk woord weer een lijst eronder maakt. Hierdoor krijg je een matrix. Hierna kan je kiezen uit deze woorden, desnoods willekeurig, om vervolgens na te denken hoe dit potentieel kan relateren aan je onderwerp. 

PROCES 

Neem een vel papier waarop je start met een woord, deze kan maar hoeft niet gerelateerd te zijn aan het onderwerp. Vervolgens associeer je er nieuwe woorden bij. Probeer deze woorden of onderwerpen weer te relateren aan je probleem of uitdaging. Denk ook aan bepaalde mechanismen of achterliggende gedachten. 

Merel Makhija

In Tilburg willen we de komende jaren extra investeren op het voorkomen van jonge aanwas. Om deze aanpak extra kracht bij te zetten, willen we Smart Start gebruiken om een beter beeld te krijgen van de Tilburgse Jeugd. Het voordeel van Smart Start is dat de bevindingen uit de data-analyse verrijkt worden met een kwalitatief Design Thinking proces. Deze combinatie past goed bij de Tilburgse aanpak.