Associations

INSPIRATIE UIT EEN ONVERWACHTE HOEK 

Vaak komt inspiratie uit een onverwachte hoek en als je overgeeft aan het proces dan kunnen associaties je helpen. Je hebt verschillende vormen van associëren zoals lineair, bi-associaties en force fit. Je hebt verschillende methodes. Bijvoorbeeld met het tekenen van een matrix waarbij je eerst een rij maakt met woorden door te associëren en vervolgens op elk woord weer een lijst eronder maakt. Hierdoor krijg je een matrix. Hierna kan je kiezen uit deze woorden, desnoods willekeurig, om vervolgens na te denken hoe dit potentieel kan relateren aan je onderwerp. 

PROCES 

Neem een vel papier waarop je start met een woord, deze kan maar hoeft niet gerelateerd te zijn aan het onderwerp. Vervolgens associeer je er nieuwe woorden bij. Probeer deze woorden of onderwerpen weer te relateren aan je probleem of uitdaging. Denk ook aan bepaalde mechanismen of achterliggende gedachten.