Basic prototype

EEN SIMPEL PROTOTYPE MAKEN OM SNEL HET CONCEPT TASTBAAR TE MAKEN 

 

 

In dit geval wordt in de laatste fase van de brainstorm een soort prototype gemaakt. Die dient vooral om te laten zien wat het zou moeten doen als het echt gemaakt wordt. Meestal wordt er snel iets in elkaar gezet van materialen die in de buurt liggen, van A4 papiertjes tot koffie bekertjes om zo snel maar toch effectief een concept uit te beelden. Ook werkt dit goed om ervoor te zorgen dat iedereen hetzelfde beeld bij het idee heeft en om het proces af te sluiten. Het prototype kan ondersteund worden met een rollenspel of een scenario. 

PROCES 

Er is een idee dat gecommuniceerd of gepresenteerd moet worden. Vaak is het een product of attribuut of in ieder geval iets tastbaars. Gebruik materialen uit de omgeving om een soort prototype te bouwen. Het hoeft niet mooi te zijn, maar communiceert effectief wat het concept is en hoe het gebruikt kan worden. Wanneer je met een groot team bent, kun je het ook ondersteunen met een rollenspel waarin het product wordt gebruikt. 

Merel Makhija

In Tilburg willen we de komende jaren extra investeren op het voorkomen van jonge aanwas. Om deze aanpak extra kracht bij te zetten, willen we Smart Start gebruiken om een beter beeld te krijgen van de Tilburgse Jeugd. Het voordeel van Smart Start is dat de bevindingen uit de data-analyse verrijkt worden met een kwalitatief Design Thinking proces. Deze combinatie past goed bij de Tilburgse aanpak.