6-3-5 Brainstorm

De 6-3-5 brainstorm is een methode van brainstormen waarbij je met 6 deelnemers in 3 minuten elk 5 ideeën opschrijft. Elke ronde worden de vellen doorgegeven en voegen deelnemers extra ideeën toe. Dit is een efficiënte manier om snel een groot aantal ideeën te genereren zonder dat er gesproken overleg plaatsvindt, wat leidt tot een ononderbroken stroom van creativiteit.

PROCES

Begin met het instellen van het aantal deelnemers, de tijdsduur per ronde, en het aantal ideeën dat elke deelnemer moet opschrijven. Formuleer specifieke deelvragen die gericht zijn op het probleem waarvoor ideeën nodig zijn. Zorg voor voldoende vellen papier en een timer. Elke deelnemer start met het opschrijven van ideeën op een vel papier. Na elke ronde van 3 minuten worden de vellen doorgegeven aan de volgende deelnemer, die voortbouwt op de bestaande ideeën. Herhaal dit totdat iedereen elk vel heeft gehad en een breed scala aan ideeën is ontwikkeld.

Merel Makhija

In Tilburg willen we de komende jaren extra investeren op het voorkomen van jonge aanwas. Om deze aanpak extra kracht bij te zetten, willen we Smart Start gebruiken om een beter beeld te krijgen van de Tilburgse Jeugd. Het voordeel van Smart Start is dat de bevindingen uit de data-analyse verrijkt worden met een kwalitatief Design Thinking proces. Deze combinatie past goed bij de Tilburgse aanpak.