Concept test

EEN TEST MET DE GEBRUIKER 

Je hebt een concept en die wil je testen om te kijken of dit het gewenste effect heeft. Stel eerst doelen op voor je test en definieer wanneer iets een succes is en wanneer niet, het liefst met concrete waarden. Maak dan een “minimal viable product” van je concept en ontwerp een manier om deze voor te leggen aan de gebruiker. Bedenk hierbij wat je precies wil gaan testen en wat het beste uitgewerkt moet zijn om een goede test te kunnen doen. Let dus niet altijd op hoe het eruit ziet, zolang het maar niet afleidt van het uiteindelijke doel. 

PROCES 

Definieer doelen voor je concept en wat je wil gaan testen. Definieer ook je voorwaarden voor een goed en slecht resultaat. Ontwerp een concept en ontwerp een manier van testen. Test je product met je gebruiker en evalueer de resultaten. 

Merel Makhija

In Tilburg willen we de komende jaren extra investeren op het voorkomen van jonge aanwas. Om deze aanpak extra kracht bij te zetten, willen we Smart Start gebruiken om een beter beeld te krijgen van de Tilburgse Jeugd. Het voordeel van Smart Start is dat de bevindingen uit de data-analyse verrijkt worden met een kwalitatief Design Thinking proces. Deze combinatie past goed bij de Tilburgse aanpak.