Customer Journey

PROCESSTAPPEN BESCHRIJVEN VAN DE KLANT 

De customer journey is een tool die ook gebruikt kan worden in de discover fase. Tijdens de discoverfase wordt het vooral gebruikt om inzicht te krijgen in de verschillende stappen. Tijdens de definefase gebruik je het framework om te kijken waar dingen missen en waar je nog iets kan toevoegen aan de ervaring. Hieruit kunnen vragen komen die een duidelijk beeld geven op welke momenten beter ingespeeld kan worden. Deze vraag kan het beginpunt zijn voor de brainstorm. 

PROCES 

Volg de stappen op zoals gedefinieerd in de discover fase. Hierna heb je een ingevuld framework om conclusies aan te verbinden. Kijk bijvoorbeeld naar de emotionele curve of procesonderdelen die veel tijd kosten. Ga na of je hierin zou willen schuiven of iets toevoegen. Dit vormt de basis voor je conclusies. 

Merel Makhija

In Tilburg willen we de komende jaren extra investeren op het voorkomen van jonge aanwas. Om deze aanpak extra kracht bij te zetten, willen we Smart Start gebruiken om een beter beeld te krijgen van de Tilburgse Jeugd. Het voordeel van Smart Start is dat de bevindingen uit de data-analyse verrijkt worden met een kwalitatief Design Thinking proces. Deze combinatie past goed bij de Tilburgse aanpak.