DatCan: Datagedreven Innovatie Canvas

DatCan is een spin-off van het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs dat binnen de School of Business and Economics aan de Vrije Universiteit Amsterdam wordt uitgevoerd en verzorgd. Op basis van hun ervaring bij dataprojecten zien zij twee belangrijke oorzaken voor tegenvallende resultaten bij datagedreven innovatie:

  1. Er wordt niet goed nagedacht over het ‘waarom’, ‘wat’ en ‘hoe’.
  2. Er is onvoldoende aandacht voor het feit dat dataprojecten per definitie multidisciplinair zijn, waar vraagstukken rondom technologie en organisatie samenkomen.

Daarom hebben zij DatCan ontwikkeld: het datagedreven innovatie canvas voor de publieke sector. DatCan is gebaseerd op het business model canvas en specifiek aangepast voor dataprojecten en vertaald voor toepassing binnen de publieke sector.

Meer weten en het volledige canvas bekijken? Ga naar DatCan

 

Merel Makhija

In Tilburg willen we de komende jaren extra investeren op het voorkomen van jonge aanwas. Om deze aanpak extra kracht bij te zetten, willen we Smart Start gebruiken om een beter beeld te krijgen van de Tilburgse Jeugd. Het voordeel van Smart Start is dat de bevindingen uit de data-analyse verrijkt worden met een kwalitatief Design Thinking proces. Deze combinatie past goed bij de Tilburgse aanpak.