DESTEP

BREDE TRENDANALYSE 

DESTEP is een methode voor trendanalyse om verschillende trends in kaart te brengen die de wereld op dit moment beïnvloeden. Er wordt gekeken naar de volgende thema’s: 

  • Demografisch 
  • Economisch 
  • Sociaal-cultureel
  • Technologisch
  • Ecologisch
  • Politiek-juridisch 

Het is belangrijk bij deze methode om niet alleen naar relevante trends te kijken voor jouw onderwerp maar naar meerdere. Later kunnen hier nieuwe inzichten uit komen en nieuwe verbanden worden gelegd, die je van te voren niet zou hebben verwacht. 

PROCES 

Stel een document op om alles in bij te houden. Begin met kijken naar relevante trends op internet. Probeer er zo veel mogelijk te verzamelen. Neem ook degene mee die misschien niet relevant of te simpel lijken. Noteer de bronnen erbij. Nadat je genoeg hebt verzameld ga je onderlinge verbanden proberen te vinden. Je kan dit op verschillende manieren doen door bijvoorbeeld te clusteren met trends en een soort wereldbeeld te creëren, of door statements te genereren over hoe de toekomst eruit zou kunnen gaan zien.