Empathy mapping

INZICHT KRIJGEN IN ONDERLIGGENDE BEHOEFTEN 
Empathy-mapping is een begeleidende tool voor bij een interview. Het geeft structuur en de mogelijkheid om verder in te gaan op de persoonlijke behoefte in een bepaalde activiteit. 

De empathy-map is verdeeld in verschillende vakken: tasks, influences, feelings, pain points en overall goal/ambition. Verder kan je ook de gebruiker een kaartje voor zichzelf laten maken om in het midden te plakken met een naam en eventueel tekening. 

TASKS 
Welke taken heb je? 
Waar ben je verantwoordelijk voor? 
Wat zijn jouw uitdagingen? 

INFLUENCES 
Met welke mensen heb je te maken? 
Met welke materialen/processen werk je? 
Hoe ziet je omgeving eruit? 

FEELINGS 
Hoe voel je je tijdens deze ervaring? 
Wat is belangrijk voor je? 

PAIN POINTS 
Waar erger je je aan? 
Waar zie je tegen op? 

AMBITION 
Wat wil je bereiken?
Waar zou je willen zijn in X jaar? 
Wat zou je willen leren? 

PROCES 
Bereid de sessie voor, print genoeg templates en verzamel Post-It’s, stickers en pennen. Bereid een lijst met vragen voor per sectie. Neem de audio op terwijl je het interview afneemt. Laat ze zoveel mogelijk zelf alles invullen, hieruit kan je veel meer nuance halen. Stel tussendoor vragen ter opheldering. Begin bij makkelijk in te vullen dingen zoals “Tasks” en ga later naar moeilijkere zoals “Feelings”. Verzamel alle inzichten wanneer je klaar bent. Probeer deze te clusteren om een trend te ontdekken. 

Uitvoering
Preptime: 1 uur 
Uitvoering: 20 minuten 
Uitwerking: 2 uur 

Nodig
template, vragen 
pen, Post-It’s 
camera + audio

Merel Makhija

In Tilburg willen we de komende jaren extra investeren op het voorkomen van jonge aanwas. Om deze aanpak extra kracht bij te zetten, willen we Smart Start gebruiken om een beter beeld te krijgen van de Tilburgse Jeugd. Het voordeel van Smart Start is dat de bevindingen uit de data-analyse verrijkt worden met een kwalitatief Design Thinking proces. Deze combinatie past goed bij de Tilburgse aanpak.