Gezinsprofielen: hulpmiddel om geweldspatronen binnen gezinnen te herkennen

In het onderzoek ‘Kwestie van lange adem. Kan huiselijk geweld en kindermishandeling echt stoppen?’, uitgevoerd door het Verwey Jonker Instituut, zijn patronen achter het gezinsgeweld geanalyseerd en vereenvoudigd tot vijf gezinsprofielen. Het herkennen van deze profielen helpt je bij het begrijpen van wat er speelt in het gezin en uiteindelijk welke hulp nodig is. In dit magazine lees je daar alles over.

Werkt de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld?

Het Verwey-Jonker Instituut deed onderzoek naar de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld: verspreid over dertien Veilig Thuis regio’s zijn meer dan 576 gezinnen gedurende anderhalf jaar na een melding bij Veilig Thuis gevolgd. De resultaten geven een gedetailleerd beeld van deze gezinnen. Wat blijkt? De problematiek die speelt binnen deze gezinnen is veel heviger en hardnekkiger dan gedacht werd. Om gericht maatwerk te kunnen bieden aan een gezin is screening en analyse van het soort geweld en de problematiek in het gezin nodig.

Om professionals te helpen bij de analyse van het geweld en de geweldspatronen nemen we in dit magazine het geweld in gezinnen die gemeld zijn bij Veilig Thuis onder de loep. Hoewel elk gezin uniek is, zijn er verschillende profielen te onderscheiden, met elk een andere problematiek die op de voorgrond staat. Deze profielen gaan jou helpen bij het in kaart brengen van het geweld. Want het herkennen (of uitsluiten) van bepaalde geweldspatronen helpt bij het begrijpen van wat er speelt en uiteindelijk welke hulp nodig is.

Ga hier naar het onderzoek van Augeo Foundation

Merel Makhija

In Tilburg willen we de komende jaren extra investeren op het voorkomen van jonge aanwas. Om deze aanpak extra kracht bij te zetten, willen we Smart Start gebruiken om een beter beeld te krijgen van de Tilburgse Jeugd. Het voordeel van Smart Start is dat de bevindingen uit de data-analyse verrijkt worden met een kwalitatief Design Thinking proces. Deze combinatie past goed bij de Tilburgse aanpak.