Handleiding opzet en evaluatie Team op Maat

Deze handleiding beschrijft welke stappen en vragen belangrijk zijn bij het opzetten en starten van het Team op Maat. Ook geeft dit document handvaten voor de evaluatie van de effectiviteit van het Team op Maat.

Handleiding opzet en evaluatie Team op Maat oktober 2023

Andere effectmetingen

Merel Makhija

In Tilburg willen we de komende jaren extra investeren op het voorkomen van jonge aanwas. Om deze aanpak extra kracht bij te zetten, willen we Smart Start gebruiken om een beter beeld te krijgen van de Tilburgse Jeugd. Het voordeel van Smart Start is dat de bevindingen uit de data-analyse verrijkt worden met een kwalitatief Design Thinking proces. Deze combinatie past goed bij de Tilburgse aanpak.