Infographic Landelijk Netwerk Vrouwenopvang: wat heeft de cliënt nodig?

Samen met leden die vrouwenopvang aanbieden maakte Valente een infographic over de behoeften van cliënten die met huiselijk geweld te maken krijgen. Wat heeft een cliënt nodig? Wie hebben we nodig om dat mogelijk te maken? En wat is er beleidsmatig nodig om deze groep zo goed mogelijk van passende zorg te voorzien?

Clientreis-VO-Wat-heeft-de-client-nodig

Merel Makhija

In Tilburg willen we de komende jaren extra investeren op het voorkomen van jonge aanwas. Om deze aanpak extra kracht bij te zetten, willen we Smart Start gebruiken om een beter beeld te krijgen van de Tilburgse Jeugd. Het voordeel van Smart Start is dat de bevindingen uit de data-analyse verrijkt worden met een kwalitatief Design Thinking proces. Deze combinatie past goed bij de Tilburgse aanpak.