Kansenongelijkheid begint al vroeg: hoe dichten we de kloof?

Uit onderzoek blijkt dat kinderen uit armere gezinnen al vroeg op achterstand komen, zo schreef de Volkskrant. Verschillen tussen kinderen uit armere en rijkere gezinnen kunnen al in het eerste levensjaar duidelijk worden. Het Verwey-Jonker Instituut doet sinds 2016 onderzoek naar VoorZorg, eén van de interventies die deze kansenongelijkheid tegen zou kunnen gaan.

VoorZorg biedt zorg en ondersteuning aan aanstaande moeders in een kwetsbare situatie. Het  is een opvoed-, leefstijl, gezondheids- en ontwikkelingsondersteuningsprogramma, gericht op vrouwen die zwanger zijn en te maken hebben met een opeenstapeling van problemen. Zij krijgen intensieve preventieve ondersteuning door een speciaal opgeleide VoorZorg-verpleegkundige tijdens hun zwangerschap en de eerste twee levensjaren.

Het Verwey-Jonker Instituut is al lange tijd betrokken bij onderzoeken en ontwikkelingen rond deze bewezen (kosten)effectieve interventie. Benieuwd naar de evalutatie van het VoorZorg-verder onderzoek? Lees het op de website van het Verwey-Jonker Instituut.

Merel Makhija

In Tilburg willen we de komende jaren extra investeren op het voorkomen van jonge aanwas. Om deze aanpak extra kracht bij te zetten, willen we Smart Start gebruiken om een beter beeld te krijgen van de Tilburgse Jeugd. Het voordeel van Smart Start is dat de bevindingen uit de data-analyse verrijkt worden met een kwalitatief Design Thinking proces. Deze combinatie past goed bij de Tilburgse aanpak.