Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd

Onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid naar de vraag of de gecertificeerde instellingen in de jeugdbescherming en jeugdreclassering er op dit moment in slagen om hun wettelijke taken te vervullen.

Download hier het onderzoek