Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd

Onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid naar de vraag of de gecertificeerde instellingen in de jeugdbescherming en jeugdreclassering er op dit moment in slagen om hun wettelijke taken te vervullen.

Download hier het onderzoek

Merel Makhija

In Tilburg willen we de komende jaren extra investeren op het voorkomen van jonge aanwas. Om deze aanpak extra kracht bij te zetten, willen we Smart Start gebruiken om een beter beeld te krijgen van de Tilburgse Jeugd. Het voordeel van Smart Start is dat de bevindingen uit de data-analyse verrijkt worden met een kwalitatief Design Thinking proces. Deze combinatie past goed bij de Tilburgse aanpak.