Maatpact

Inwoners met meerdere, complexe problemen vallen met de huidige inrichting van het sociaal domein te vaak tussen wal en schip. De medewerkers Jeugd, Wmo en Participatie van de gemeenten lopen geregeld tegen een muur van bureaucratie op als zij deze mensen vooruit willen helpen. De oplossing die zij zien, bestaat nergens in het systeem. Of kan uit geen enkel potje betaald worden. Of kan niet uitgevoerd worden omdat wat moet van de ene wet van een andere wet niet mag. Of betrokken partners verwijzen naar elkaar voor de oplossing, zonder dat iemand de regie en de verantwoordelijkheid pakt. De hulp die inwoners dan wél krijgen kost handenvol geld, maar helpt niet écht.

Dat de mensen die dit het hardst nodig hebben niet de hulp krijgen die het meest helpt, is onverteerbaar. Voor die mensen, voor de betrokken professionals, voor de gemeenten. De uitzichtloosheid van de situatie zorgt alleen maar voor nóg meer problemen. Ook dat is onverteerbaar.

Maatpact maakt het mogelijk de uitzichtloosheid te doorbreken door te doen wat écht helpt. En dat levert nog geld op ook.

Benieuwd naar de eerste resultaten, toekomstplannen en geleerde lessen?
Lees het op de website van de regio Hart van Brabant.

 

Merel Makhija

In Tilburg willen we de komende jaren extra investeren op het voorkomen van jonge aanwas. Om deze aanpak extra kracht bij te zetten, willen we Smart Start gebruiken om een beter beeld te krijgen van de Tilburgse Jeugd. Het voordeel van Smart Start is dat de bevindingen uit de data-analyse verrijkt worden met een kwalitatief Design Thinking proces. Deze combinatie past goed bij de Tilburgse aanpak.