Marketing mix

DEFINIEER VERSCHILLENDE ASPECTEN VAN DE MARKETINGSTRATEGIE 

De marketing mix definieert de strategie voor het product en wordt voornamelijk gebruikt in de define fase. In deze fase is er er al een product is, maar nog geen marketing strategie. Het kan ook plaatsvinden aan het eind van de deliver fase wanneer een product uitkomt als resultaat uit een brainstorm.

De marketing mix of 4 P’s bestaat uit: Product, Price, Place, Promotion. Elk aspect wordt uitgewerkt met een focus en een plan, en werkt samen met de andere aspecten. Je kan meerdere aspecten toevoegen afhankelijk van de focus van het product. Wanneer het gaat om een service kan ook gekeken worden naar physical evidence, process en people. Hierin wordt gekeken naar de fysieke aspecten van de service, wat er aan processen nodig is en welke mensen en skills nodig zijn. 

PROCES 

Begin bij “Product” en definieer hiervan de verschillende aspecten zoals de features, waarom koopt de klant het, wat zijn de verschillende karakteristieken en hoe is het anders van de competitie. Hoeveel de productie kost en hoeveel de klant wil betalen, definieer je bij “Price”. Daarna definieer je bij “Place” waar het product te koop is, definieer de markt en winkel, welke middelen zijn nodig en wat de competitie doet op dat moment. Als laatste definieer je bij “Promotion” de verschillende manieren van reclame voor het product. 

Merel Makhija

In Tilburg willen we de komende jaren extra investeren op het voorkomen van jonge aanwas. Om deze aanpak extra kracht bij te zetten, willen we Smart Start gebruiken om een beter beeld te krijgen van de Tilburgse Jeugd. Het voordeel van Smart Start is dat de bevindingen uit de data-analyse verrijkt worden met een kwalitatief Design Thinking proces. Deze combinatie past goed bij de Tilburgse aanpak.