Mindsets

Mindsets worden tijdens de definiëren fase ingezet om informatie over de eindgebruiker vast te leggen. Hierbij wordt gekeken naar bepaalde gedragspatronen op een as. Dit helpt om de kernbehoeften en motivaties van de gebruiker beter te begrijpen en te identificeren welke factoren hun gedrag en besluitvorming beïnvloeden. Door deze inzichten kunnen ontwerpteams empathie ontwikkelen voor de gebruiker en gerichte oplossingen creëren die echt waarde toevoegen aan hun leven.

PROCES 

Na het verzamelen van informatie uit de discover fase, zoals interviews, focus je op het identificeren en definiëren van specifieke mindsets binnen je doelgroep. Je analyseert de gedragspatronen en situaties om verschillende mindsets te onderscheiden die invloed hebben op hoe gebruikers denken en handelen.

Merel Makhija

In Tilburg willen we de komende jaren extra investeren op het voorkomen van jonge aanwas. Om deze aanpak extra kracht bij te zetten, willen we Smart Start gebruiken om een beter beeld te krijgen van de Tilburgse Jeugd. Het voordeel van Smart Start is dat de bevindingen uit de data-analyse verrijkt worden met een kwalitatief Design Thinking proces. Deze combinatie past goed bij de Tilburgse aanpak.