Persona

DETAILLEREN VAN INZICHTEN IN EEN SPECIFIEKE DOELGROEP

Stel je hebt tijdens de discoverfase een aantal interviews gedaan. Dan kun je deze inzichten bundelen en kijken of er een profiel gecreëerd kan worden voor één of meerdere personen. Een persona kan helpen om je verder in te leven in een persoon en te bepalen waar je waarde aan zou kunnen toevoegen. 

PROCES 

Voor het bouwen van een persona heb je meerdere interviews nodig. Kijk of je verbanden ziet tussen de personen die je hebt geïnterviewd en geef je persona deze kenmerken. Indien je genoeg interviews hebt gedaan en meerder verbanden ziet, kun je meerdere persona hebben. Een persona is nooit gebaseerd op een enkel interview. Geef de persona een naam, karaktereigenschappen, een foto en een beschrijving. Zorg dat de persoon als echt overkomt (neem geen stockfoto’s) en probeer je in te leven in wat er zoal speelt voor hem of haar.