Platform 31 geeft tips voor opschalen pilots

In Nederland wordt steeds meer geĆ«xperimenteerd in pilots. Bijvoorbeeld bij grote en complexe opgaven, zoals klimaatadaptatie, stedelijke transformatie, energietransitie of nieuwe woon-zorgconcepten. Vaak is de verwachting dat wat werkt in pilots op kleine schaal, ook op grote schaal kan werken. Bijvoorbeeld landelijk of op meerdere locaties tegelijk. Die verwachting komt helaas zelden uit. De ervaring leert dat het loont om bij het opzetten van pilots al te anticiperen op wat bij opschaling belangrijk is. Platform31 identificeert voor het opzetten van pilots vier factoren die bepalend zijn voor de impact op grotere schaal.Ā 

Lees hier het hele artikel