Podcast Ervaringsverhaal

Raak nieuwsgierig en geïnspireerd. Ontdek hoe je volgens het Smart Start- denken en – werken aan de slag kunt gaan met sociale vraagstukken.

Merel Makhija

In Tilburg willen we de komende jaren extra investeren op het voorkomen van jonge aanwas. Om deze aanpak extra kracht bij te zetten, willen we Smart Start gebruiken om een beter beeld te krijgen van de Tilburgse Jeugd. Het voordeel van Smart Start is dat de bevindingen uit de data-analyse verrijkt worden met een kwalitatief Design Thinking proces. Deze combinatie past goed bij de Tilburgse aanpak.