Roadmap

STAPPEN NAAR DE TOEKOMST 

Heb je een toekomstvisie opgesteld en wil je graag de stappen daarnaartoe definiëren? Maak dan een roadmap. De roadmap zorgt voor inzicht waarmee je tussenstappen kunt maken zonder het einddoel uit het oog te verliezen. Definieer eerst de huidige positie en de positie waar je naartoe wilt werken. Vervolgens kun je stappen of fases bedenken hoe je dat bereikt. Werk ook uit wat er precies nodig is per stap en welke acties er potentieel ondernomen kunnen worden om het concreet te maken. 

PROCES 

Neem een groot vel en kies een template voor je roadmap. Definieer de huidige stand van zaken en schrijf je toekomstvisie op aan het eind. Vervolgens definieer je stappen ertussen, bijvoorbeeld in fases om de visie te bereiken. Definieer wat er nodig is per fase en activiteiten die ondernomen kunnen worden. 

Merel Makhija

In Tilburg willen we de komende jaren extra investeren op het voorkomen van jonge aanwas. Om deze aanpak extra kracht bij te zetten, willen we Smart Start gebruiken om een beter beeld te krijgen van de Tilburgse Jeugd. Het voordeel van Smart Start is dat de bevindingen uit de data-analyse verrijkt worden met een kwalitatief Design Thinking proces. Deze combinatie past goed bij de Tilburgse aanpak.