Samen tegen armoede begint bij de 1e 1000 dagen

Op 19 juni vond de 5e landelijke conferentie Kansrijke Start plaats. Tijdens deze bijeenkomst stond de relatie tussen Kansrijke Start en armoede centraal. Professionals uit de lokale coalities, die werken in de geboortezorg, jeugdgezondheidszorg of in het sociaal domein, ervaringsdeskundigen én projectleiders en beleidsmakers van gemeenten die allen werken aan Kansrijke Start werden geïnspireerd en geïnformeerd over het tegengaan van armoede in de 1e 1000 dagen. We blikken terug op een inspirerende bijeenkomst.

Klik hier

Merel Makhija

In Tilburg willen we de komende jaren extra investeren op het voorkomen van jonge aanwas. Om deze aanpak extra kracht bij te zetten, willen we Smart Start gebruiken om een beter beeld te krijgen van de Tilburgse Jeugd. Het voordeel van Smart Start is dat de bevindingen uit de data-analyse verrijkt worden met een kwalitatief Design Thinking proces. Deze combinatie past goed bij de Tilburgse aanpak.