Stakeholder map

IDENTIFICIEER STAKEHOLDERS, DE VERWACHTINGEN EN ONDERLINGE RELATIES

Een stakeholdermap geeft inzicht in potentiële mensen in het netwerk waar rekening mee gehouden dient te worden. Verder geeft het inzicht in relaties onderling en hoe die elkaar kunnen beïnvloeden. Daarnaast kan het helpen om stakeholders te identificeren die potentieel kunnen helpen in het project of nuttig zijn erbij te betrekken. 

PROCES 

Eerste doel is zo veel mogelijk stakeholders vinden. Vervolgens schrijf je per stakeholder op welke verwachtingen deze potentieel heeft. Cluster ze en geef labels aan groepen van stakeholders. Geef onderlinge verbanden weer of laat de hiërarchie van de stakeholders zien. 

Een aantal voorbeelden van stakeholders: 

  • De klant 
  • Media 
  • Overheid 
  • Milieu 
  • Crediteuren 
  • Debiteuren 
  • Verkoper 
  • Werknemers 
  • Concurrentie 

Tijd
Preptime: 0.5 uur
Uitvoering: 2 uur 
Uitwerking: 1 uur 

Nodig
Post-Its, stiften 
Groot oppervlak