Starbursting

Startbursting of de WWWWWH-methode bekijkt het onderwerp vanaf verschillende kanten. De sterpunten staan voor de Wie, Wat, Waarom, Waar, Wanneer en Hoe. Je kan op een snelle manier een redelijk grondige indruk krijgen van het onderwerp, de stakeholders, de feiten en de waardes. 

PROCES 

Schrijf de verschillende aspecten en het onderwerp op in het midden. Ga vervolgens alle vragen langs, je kan ook eventueel verbanden onderling zien. Een aantal voorbeelden: 

  • Wie heeft het probleem/de uitdaging? Wie zijn de verschillende stakeholders? 
  • Wat is het probleem? Wat zijn de verschillende factoren? 
  • Waarom is het een probleem? Waarom werkt het op deze manier niet?
  • Waar is het probleem? Waar zou mogelijk een oplossing zijn? 
  • Wanneer ontstond het probleem? Waarom is er geen oplossing? 
  • Hoe heeft men het proberen op te lossen? Hoe is het ontstaan? 

Ga na waar je op wil focussen en over wil brainstormen, of waar je misschien meer informatie voor nodig hebt. Je kan ook prioriteiten aangeven aan de gevonden informatie en vervolgens je originele probleemstelling herschrijven. 

Uitvoering
10 minuten

Benodigheden
Post-Its 
Pennen 
Papier

Merel Makhija

In Tilburg willen we de komende jaren extra investeren op het voorkomen van jonge aanwas. Om deze aanpak extra kracht bij te zetten, willen we Smart Start gebruiken om een beter beeld te krijgen van de Tilburgse Jeugd. Het voordeel van Smart Start is dat de bevindingen uit de data-analyse verrijkt worden met een kwalitatief Design Thinking proces. Deze combinatie past goed bij de Tilburgse aanpak.