Stepping stones

EEN STRATEGIE VISUALISEREN 

Een voorbeeld van wat als oplossing uit een brainstorm kan komen is een meerstappenplan of strategie. Dit is vaak lastig te visualiseren en hierbij werkt het niet om een prototype te bouwen. Je kan dit echter wel snel vormgeven in een poster waarbij de verschillende stappen worden laten zien. Hierbij kun je een stepping stones template gebruiken waarbij je aan het metafoor de verschillende stappen hangt. Ook de omgeving kan meegenomen worden. Bijvoorbeeld het water waar overheen gesprongen moet worden, de twee zijkanten of de kikker dit in de rivier zit. 

PROCES 

Neem een grote poster en teken hierop twee kanten met daartussen verschillende stenen, laat wat ruimte over voor opmerkingen. Probeer de verschillende fases weer te geven en wat er gebeurd tijdens deze fases. Probeer dit zo uitgebreid mogelijk te doen en zoveel mogelijk content toe te voegen. Vergeet de titel niet. 

Merel Makhija

In Tilburg willen we de komende jaren extra investeren op het voorkomen van jonge aanwas. Om deze aanpak extra kracht bij te zetten, willen we Smart Start gebruiken om een beter beeld te krijgen van de Tilburgse Jeugd. Het voordeel van Smart Start is dat de bevindingen uit de data-analyse verrijkt worden met een kwalitatief Design Thinking proces. Deze combinatie past goed bij de Tilburgse aanpak.