Superpowers

WAT ALS JE SUPERKRACHTEN HAD? 

Dit is een andere vorm van de “What if…”- methode. De Superpowers-methode daagt je ook uit om na te denken over de situatie waarin alles mogelijk zou zijn. Superpowers gaat echter nog een stapje verder door je ook de mogelijkheid te geven om iets bovennatuurlijks als oplossing te noemen, wat soms tot leuke resultaten leidt. Het kan soms net die extra vonk geven om je een stap verder te helpen en ideeën te bedenken die simpel maar toch effectief zijn. 

PROCES 

Neem plaatjes van superhelden of voorbeelden van krachten mee. Denk aan krachten zoals de kracht om door iedereen aardig gevonden te worden of de kracht waarmee je iedereen blij maakt. Laat de deelnemers van de brainstorm er willekeurig een kiezen en nadenken over oplossingen als ze deze superkracht hadden. Welke ideeën komen hieruit voort? Wat zegt dit over het probleem en misschien kom je zo wel achter de achterliggende vraag waarover je verder kan brainstormen.