SWOT analyse

SAMENVOEGEN VAN DE GEVONDEN INZICHTEN

De SWOT-analyse is ideaal om inzichten overzichtelijk samen te voegen en met elkaar te verbinden. SWOT bestaat uit; strengths, weaknesses, opportunities en threats. Strengths en weaknesses vatten de interne analyse samen: bedrijf en klant. Opportunities en threats de externe analyse: competitie en marktontwikkeling. 

Hiermee krijg je inzicht in de verbeterpunten van het bedrijf en waar ze voor moeten oppassen in de toekomst. Verder geeft het inzicht in hoe de sterke punten beter benut kunnen worden en hoe het bedrijf zich kan differentiëren op de markt.

PROCES 

Je hebt tijdens de discoverfase een hoeveelheid inzichten verzameld. Deze plaats je in de SWOT-matrix onder relevant. Probeer verbanden te zien en pijlers te formuleren om de positie van het bedrijf te verbeteren. Hoe kunnen we de strengths beter benutten? Welke weaknesses zijn nu een grote valkuil? Moeten we oppassen voor nieuwe trends op de markt en veranderen van strategie? Hieruit kunnen handige startvragen komen voor een brainstorm: “Hoe kun je X bereiken?” 

Merel Makhija

In Tilburg willen we de komende jaren extra investeren op het voorkomen van jonge aanwas. Om deze aanpak extra kracht bij te zetten, willen we Smart Start gebruiken om een beter beeld te krijgen van de Tilburgse Jeugd. Het voordeel van Smart Start is dat de bevindingen uit de data-analyse verrijkt worden met een kwalitatief Design Thinking proces. Deze combinatie past goed bij de Tilburgse aanpak.