Tree of life

VISUALISEER EEN BUSINESSPLAN

“Tree of life” is een methode voor het visualiseren van een businessplan. Hierbij worden de verschillende aspecten gevisualiseerd in een boom die moet gaan groeien. Het beste is om dit samen met het team vorm te geven en de metafoor te gebruiken om een gezamenlijk beeld te krijgen en te motiveren zich hiervoor in te zetten. 

PROCES 

Teken een boom op een A1 vel. Vul niet alles meteen in, maar laat ruimte over om nog dingen te veranderen en toe te voegen. Teken ook de grond en de wortels, wat heeft de boom nodig aan bronnen om te groeien? Schrijf vervolgens op de stam van de boom de belangrijkste waardes (core values), deze vormen de basis voor het hele plan. De verschillende vertakkingen staan voor de doelen en verschillende richtingen. De appels in de boom zijn de resultaten en voordelen waarop wordt gericht en naar wordt uitgekeken. Je kunt ook de zon toevoegen voor een visie en een zaag ernaast voor de risico’s van het plan. Borduur verder op de metafoor. Denk ook aan regen of vogels als andere externe partijen en invloeden. 

Merel Makhija

In Tilburg willen we de komende jaren extra investeren op het voorkomen van jonge aanwas. Om deze aanpak extra kracht bij te zetten, willen we Smart Start gebruiken om een beter beeld te krijgen van de Tilburgse Jeugd. Het voordeel van Smart Start is dat de bevindingen uit de data-analyse verrijkt worden met een kwalitatief Design Thinking proces. Deze combinatie past goed bij de Tilburgse aanpak.