Value

EVALUEER EEN GROTE HOEVEELHEID IDEEËN SNEL EN SYSTEMATISCH 

Dit is een snelle evaluatie methode die ook bij een brainstorm gebruikt kan worden om een grote hoeveelheid ideeën te evalueren. Deze methode scoort elk idee op de volgende aspecten: “Advantage”, “Limitations” en “Unique Elements”, oftewel (v)ALUE. Je zou ook een soort matrix kunnen maken met laag, gemiddeld en hoge score voor elk van de aspecten. Dit maakt het kiezen tussen de ideeën makkelijker. 

PROCES 

Geef elk idee een score voor “advantages”, “limitations” en “unique elements”. Je kan dit beschrijven in een poster of simpelweg een score geven per idee. Kies vervolgens de meest veelbelovende ideeën en ga hiermee verder. 

Merel Makhija

In Tilburg willen we de komende jaren extra investeren op het voorkomen van jonge aanwas. Om deze aanpak extra kracht bij te zetten, willen we Smart Start gebruiken om een beter beeld te krijgen van de Tilburgse Jeugd. Het voordeel van Smart Start is dat de bevindingen uit de data-analyse verrijkt worden met een kwalitatief Design Thinking proces. Deze combinatie past goed bij de Tilburgse aanpak.