Value

EVALUEER EEN GROTE HOEVEELHEID IDEEËN SNEL EN SYSTEMATISCH 

Dit is een snelle evaluatie methode die ook bij een brainstorm gebruikt kan worden om een grote hoeveelheid ideeën te evalueren. Deze methode scoort elk idee op de volgende aspecten: “Advantage”, “Limitations” en “Unique Elements”, oftewel (v)ALUE. Je zou ook een soort matrix kunnen maken met laag, gemiddeld en hoge score voor elk van de aspecten. Dit maakt het kiezen tussen de ideeën makkelijker. 

PROCES 

Geef elk idee een score voor “advantages”, “limitations” en “unique elements”. Je kan dit beschrijven in een poster of simpelweg een score geven per idee. Kies vervolgens de meest veelbelovende ideeën en ga hiermee verder.