Bekijk het webinar van de Regio Hart van Brabant en Zorgnetwerk Midden-Brabant. Met deze webinars wil de regio alle goede initiatieven en kennis over het zorg- en sociaaldomein verspreiden.

Tijdens het elfde webinar over de samenwerking tussen het sociaal domein en het zorgdomein in onze regio, staan twee voorbeelden centraal die je inspireren over het gezamenlijke aanpakken van complexe problemen.

Bekijk hier het webinar

Merel Makhija

In Tilburg willen we de komende jaren extra investeren op het voorkomen van jonge aanwas. Om deze aanpak extra kracht bij te zetten, willen we Smart Start gebruiken om een beter beeld te krijgen van de Tilburgse Jeugd. Het voordeel van Smart Start is dat de bevindingen uit de data-analyse verrijkt worden met een kwalitatief Design Thinking proces. Deze combinatie past goed bij de Tilburgse aanpak.