Wat kan de Smart Start-manier van denken en werken je brengen?

Op 23 maart 2023 was Vivian Jacobs, onze programmamanager te gast als spreker bij de webinar van zorgnetwerk Midden-Brabant. Bij deze elfde webinar over de samenwerking tussen het sociaal domein en het zorgdomein in de regio Hart van Brabant, stond onder andere Smart Start centraal om de deelnemers te inspireren over het gezamenlijk aanpakken van complexe problemen.

Problemen als armoede en huiselijk geweld gaan vaak van generatie op generatie over. Veel problemen in gezinnen kunnen we dan ook al aan zien komen. Toch wachten we nu vaak nog tot problemen heel groot zijn en zetten we pas daarná hulp in.

Met Smart Start ontwikkelen we, samen met ouders, jongeren en professionals, een aanpak waarmee we eerder kunnen zien welke risico´s inwoners lopen. Daartoe combineren we beschikbare data en kennis op een slimme manier. Die inzichten gebruiken we vervolgens om – via de ontwerpmethode Design Thinking – te komen tot effectieve (preventieve) oplossingen. Dat alles met maar één doel: grote problemen zoveel mogelijk voorkomen. Want álle kinderen en ouders verdienen de beste kansen op een goede toekomst. Bekijk hier de webinar over het Smart Start-denken en -werken.

 

 

Merel Makhija

In Tilburg willen we de komende jaren extra investeren op het voorkomen van jonge aanwas. Om deze aanpak extra kracht bij te zetten, willen we Smart Start gebruiken om een beter beeld te krijgen van de Tilburgse Jeugd. Het voordeel van Smart Start is dat de bevindingen uit de data-analyse verrijkt worden met een kwalitatief Design Thinking proces. Deze combinatie past goed bij de Tilburgse aanpak.