Zoekgebied

COMBINEREN VAN GEVONDEN FACTOREN TOT NIEUWE MOGELIJKHEDEN 

Deze methode wordt vaak gebruikt na een SWOT analyse of een methode waarbij losse factoren zijn gevonden. In deze methode ga je kijken of deze losse factoren samen een nieuw zoekgebied kunnen vormen voor het bedrijf. 

PROCES 

Zet alle externe factoren bovenaan de matrix en alle interne factoren onder elkaar aan de linkerkant zodat er een groot grid ontstaat (minstens 10 bij 10). 

Ga vakje voor vakje af of er een combinatie te bedenken is tussen die externe en interne factor en plaats ideeën op Post-Its in dit vak. Kies gebieden met behulp van selectiecriteria zoals originaliteit en grootte van de markt. Doe ook een stap terug naar de originele vraag of probleemstelling om na te gaan of dit het gewenste effect behaald. Achteraf is het handig om nog een korte analyse te doen of de gekozen richtingen interessant en binnen de mogelijkheden passen van het bedrijf. 

Uitvoering
20 minuten

Benodigheden
A1 
Post-Its 
Markers, pennen

Merel Makhija

In Tilburg willen we de komende jaren extra investeren op het voorkomen van jonge aanwas. Om deze aanpak extra kracht bij te zetten, willen we Smart Start gebruiken om een beter beeld te krijgen van de Tilburgse Jeugd. Het voordeel van Smart Start is dat de bevindingen uit de data-analyse verrijkt worden met een kwalitatief Design Thinking proces. Deze combinatie past goed bij de Tilburgse aanpak.