Categorie: Artikel

AUGEO magazine over gender en huiselijk geweld

Gender – de beelden, opvattingen en verwachtingen die we hebben van mannelijkheid en vrouwelijkheid – speelt een grote rol in het ontstaan en blijven bestaan van huiselijk geweld. Hoe kun je daar als professional rekening mee houden? En op welke manier? Lees er meer over in het AUGEO magazine over gender en huiselijk geweld.  

Data for good magazine

‘Wat als je toch gebruik zou kunnen maken van al die data, die in samengestelde vorm, jou heel wat kunnen vertellen over de maatschappelijke werkelijkheid – en daarmee belangrijke handvatten kunnen bieden voor beleid en uitvoering?’ In het magazine Data for good lees je meer over datagedreven werken in het sociaal domein. Bekijk het online …

Data for good magazine Lees meer »

Platform 31 geeft tips voor opschalen pilots

In Nederland wordt steeds meer geëxperimenteerd in pilots. Bijvoorbeeld bij grote en complexe opgaven, zoals klimaatadaptatie, stedelijke transformatie, energietransitie of nieuwe woon-zorgconcepten. Vaak is de verwachting dat wat werkt in pilots op kleine schaal, ook op grote schaal kan werken. Bijvoorbeeld landelijk of op meerdere locaties tegelijk. Die verwachting komt helaas zelden uit. De ervaring …

Platform 31 geeft tips voor opschalen pilots Lees meer »

‘De eerste 1000 dagen van een kind zijn doorslaggevend’

Hoe kunnen we kinderen uit gezinnen met problemen toch een veilige en liefdevolle start geven? ‘Wees de eerste jaren extra alert op het voorkomen van stress door verwaarlozing, armoede of geweld,’ zegt hoogleraar Tessa Roseboom.  Lees hier het hele artikel!

Informele hulp bij schulden werkt, maar dan wel vooral als de schuld niet te hoog is

Het wemelt in Nederland van de projecten om schulden tegen te gaan. Die bewijzen hun nut, blijkt uit onderzoek: de situatie van driekwart van de deelnemers verbetert. Maar juist de huishoudens met de grootste schulden gaan er amper op vooruit. Projecten die helpen om de administratie op orde te krijgen. Om beter te leren rekenen …

Informele hulp bij schulden werkt, maar dan wel vooral als de schuld niet te hoog is Lees meer »