Inleven

Contextmapping

INZICHT KRIJGEN IN ONDERLIGGENDE BEHOEFTEN  Contextmapping is een alternatief op een standaard interview. Je vraagt de gebruiker om actief mee te doen tijdens het interview en zelf het proces en de context weer te geven. Hierbij kan je ze bijvoorbeeld een template aanrijken of ze helemaal vrijlaten. Vaak gebruik je hierbij plaatjes, stickers en woorden […]

Contextmapping Meer lezen »

Empathy mapping

INZICHT KRIJGEN IN ONDERLIGGENDE BEHOEFTEN Empathy-mapping is een begeleidende tool voor bij een interview. Het geeft structuur en de mogelijkheid om verder in te gaan op de persoonlijke behoefte in een bepaalde activiteit.  De empathy-map is verdeeld in verschillende vakken: tasks, influences, feelings, pain points en overall goal/ambition. Verder kan je ook de gebruiker een kaartje

Empathy mapping Meer lezen »

Stakeholder map

IDENTIFICIEER STAKEHOLDERS, DE VERWACHTINGEN EN ONDERLINGE RELATIES Een stakeholdermap geeft inzicht in potentiële mensen in het netwerk waar rekening mee gehouden dient te worden. Verder geeft het inzicht in relaties onderling en hoe die elkaar kunnen beïnvloeden. Daarnaast kan het helpen om stakeholders te identificeren die potentieel kunnen helpen in het project of nuttig zijn

Stakeholder map Meer lezen »

DESTEP

BREDE TRENDANALYSE  DESTEP is een methode voor trendanalyse om verschillende trends in kaart te brengen die de wereld op dit moment beïnvloeden. Er wordt gekeken naar de volgende thema’s:  Demografisch  Economisch  Sociaal-cultureel Technologisch Ecologisch Politiek-juridisch  Het is belangrijk bij deze methode om niet alleen naar relevante trends te kijken voor jouw onderwerp maar naar meerdere.

DESTEP Meer lezen »

Interview

KWALITATIEF ONDERZOEK In een interview vraag je een persoon naar verschillende onderwerpen. Dit kan onder andere gaan over zijn/haar meningen, ervaringen, gebruiken en wensen.  PROCES  Om een interview af te nemen maak je van tevoren een ‘interview guide’ met verschillende onderwerpen en vragen. Vraag van tevoren toestemming om de audio of video van het interview

Interview Meer lezen »

Customer journey

INZICHT KRIJGEN IN DE ERVARINGEN EN PROCESSEN VAN DE KLANT De customer journey maakt alle stappen die de klant maakt expliciet. Hierbij wordt gekeken naar de verschillende interacties en bijvoorbeeld naar de waarschijnlijke gevoelens van de klant. Je kan bijvoorbeeld een quote toevoegen uit een interview.  Probeer de tijdlijn breed te houden. Vanaf de eerste

Customer journey Meer lezen »

Value proposition

VALUE MATCHEN MET DE NEEDS VAN DE KLANT De value proposition canvas helpt bij het verkrijgen van inzicht in welke producten of servicefeatures antwoorden op wat de klant nodig heeft. Het canvas kan gebruikt worden op zowel concreet als abstract niveau. Verder kan deze methode ook gebruikt worden om te analyseren of de wensen van

Value proposition Meer lezen »

Business model canvas

WELKE PROCESSEN EN MIDDELEN ZIJN ER NOG NODIG?  Het business model canvas geeft inzicht in wat het bedrijf in huis heeft of zou moeten hebben. Het canvas is in 9 segmenten opgedeeld die op elkaar effect hebben. De onderste rij gaat in op geldstromen. De linkerhelft over interne middelen en de rechterhelft over het verkopen

Business model canvas Meer lezen »

Marit Kunnen

Als communicatieadviseur wil ik graag een bijdrage leveren aan het verminderen van kansenongelijkheid. Er zijn uiteenlopende zaken van invloed op de kansen van kinderen en de problematiek waar zij wel of niet mee te maken krijgen. Door aan de voorkant te kijken naar deze oorzaken en te proberen met oplossingen te komen, wordt het doorgeven van problemen van generatie op generatie mogelijk voorkomen. 

‘Veerkracht, welzijn en duurzame ontwikkeling!’

Bij Smart Start ontwikkelen we samen met ouders, jongeren en professionals een aanpak om tot effectieve (preventieve) oplossingen te komen die erop gericht zijn om ontwikkelkansen te verbeteren. Dat levert een positieve impact op individuen, gemeenschappen en de maatschappij als geheel. het bevordert veerkracht, welzijn en duurzame ontwikkeling.

Ik vind het geweldig dat Smart Start (lokale) data gebruikt om samen met de doelgroep tot oplossingen te komen. En dat interventies daarmee getoetst zijn bij ervaringsdeskundigen en niet alleen bedacht zijn aan een tekentafel. Dat zorgt voor draagkracht, realistische ideeën en een grotere kans op succes. 

Ik zet mijn kennis graag in om Smart Start nog meer op de kaart te zetten!

Merel Makhija

In Tilburg willen we de komende jaren extra investeren op het voorkomen van jonge aanwas. Om deze aanpak extra kracht bij te zetten, willen we Smart Start gebruiken om een beter beeld te krijgen van de Tilburgse Jeugd. Het voordeel van Smart Start is dat de bevindingen uit de data-analyse verrijkt worden met een kwalitatief Design Thinking proces. Deze combinatie past goed bij de Tilburgse aanpak.