Categorie: Inleven

Contextmapping

INZICHT KRIJGEN IN ONDERLIGGENDE BEHOEFTEN  Contextmapping is een alternatief op een standaard interview. Je vraagt de gebruiker om actief mee te doen tijdens het interview en zelf het proces en de context weer te geven. Hierbij kan je ze bijvoorbeeld een template aanrijken of ze helemaal vrijlaten. Vaak gebruik je hierbij plaatjes, stickers en woorden …

Contextmapping Lees meer »

Empathy mapping

INZICHT KRIJGEN IN ONDERLIGGENDE BEHOEFTEN Empathy-mapping is een begeleidende tool voor bij een interview. Het geeft structuur en de mogelijkheid om verder in te gaan op de persoonlijke behoefte in een bepaalde activiteit.  De empathy-map is verdeeld in verschillende vakken: tasks, influences, feelings, pain points en overall goal/ambition. Verder kan je ook de gebruiker een kaartje …

Empathy mapping Lees meer »

Stakeholder map

IDENTIFICIEER STAKEHOLDERS, DE VERWACHTINGEN EN ONDERLINGE RELATIES Een stakeholdermap geeft inzicht in potentiële mensen in het netwerk waar rekening mee gehouden dient te worden. Verder geeft het inzicht in relaties onderling en hoe die elkaar kunnen beïnvloeden. Daarnaast kan het helpen om stakeholders te identificeren die potentieel kunnen helpen in het project of nuttig zijn …

Stakeholder map Lees meer »

DESTEP

BREDE TRENDANALYSE  DESTEP is een methode voor trendanalyse om verschillende trends in kaart te brengen die de wereld op dit moment beïnvloeden. Er wordt gekeken naar de volgende thema’s:  Demografisch  Economisch  Sociaal-cultureel Technologisch Ecologisch Politiek-juridisch  Het is belangrijk bij deze methode om niet alleen naar relevante trends te kijken voor jouw onderwerp maar naar meerdere. …

DESTEP Lees meer »

Interview

KWALITATIEF ONDERZOEK In een interview vraag je een persoon naar verschillende onderwerpen. Dit kan onder andere gaan over zijn/haar meningen, ervaringen, gebruiken en wensen.  PROCES  Om een interview af te nemen maak je van tevoren een ‘interview guide’ met verschillende onderwerpen en vragen. Vraag van tevoren toestemming om de audio of video van het interview …

Interview Lees meer »

Customer journey

INZICHT KRIJGEN IN DE ERVARINGEN EN PROCESSEN VAN DE KLANT De customer journey maakt alle stappen die de klant maakt expliciet. Hierbij wordt gekeken naar de verschillende interacties en bijvoorbeeld naar de waarschijnlijke gevoelens van de klant. Je kan bijvoorbeeld een quote toevoegen uit een interview.  Probeer de tijdlijn breed te houden. Vanaf de eerste …

Customer journey Lees meer »

Value proposition

VALUE MATCHEN MET DE NEEDS VAN DE KLANT De value proposition canvas helpt bij het verkrijgen van inzicht in welke producten of servicefeatures antwoorden op wat de klant nodig heeft. Het canvas kan gebruikt worden op zowel concreet als abstract niveau. Verder kan deze methode ook gebruikt worden om te analyseren of de wensen van …

Value proposition Lees meer »

Business model canvas

WELKE PROCESSEN EN MIDDELEN ZIJN ER NOG NODIG?  Het business model canvas geeft inzicht in wat het bedrijf in huis heeft of zou moeten hebben. Het canvas is in 9 segmenten opgedeeld die op elkaar effect hebben. De onderste rij gaat in op geldstromen. De linkerhelft over interne middelen en de rechterhelft over het verkopen …

Business model canvas Lees meer »