Tools

Associations

INSPIRATIE UIT EEN ONVERWACHTE HOEK  Vaak komt inspiratie uit een onverwachte hoek en als je overgeeft aan het proces dan kunnen associaties je helpen. Je hebt verschillende vormen van associëren zoals lineair, bi-associaties en force fit. Je hebt verschillende methodes. Bijvoorbeeld met het tekenen van een matrix waarbij je eerst een rij maakt met woorden …

Associations Lees meer »

What if

WAT ALS ALLES WEL ZOU KUNNEN? Soms wordt je afgeremd om nieuwe ideeën te bedenken doordat het lastig is om buiten het huidige systeem te denken. In dit systeem zijn we gewend om automatisch om bepaalde obstakels heen te werken. Hierdoor kan het een uitdaging zijn om te bedenken wat er mogelijk zou zijn als …

What if Lees meer »

Superpowers

WAT ALS JE SUPERKRACHTEN HAD?  Dit is een andere vorm van de “What if…”- methode. De Superpowers-methode daagt je ook uit om na te denken over de situatie waarin alles mogelijk zou zijn. Superpowers gaat echter nog een stapje verder door je ook de mogelijkheid te geven om iets bovennatuurlijks als oplossing te noemen, wat …

Superpowers Lees meer »

Basic prototype

EEN SIMPEL PROTOTYPE MAKEN OM SNEL HET CONCEPT TASTBAAR TE MAKEN      In dit geval wordt in de laatste fase van de brainstorm een soort prototype gemaakt. Die dient vooral om te laten zien wat het zou moeten doen als het echt gemaakt wordt. Meestal wordt er snel iets in elkaar gezet van materialen …

Basic prototype Lees meer »

Stepping stones

EEN STRATEGIE VISUALISEREN  Een voorbeeld van wat als oplossing uit een brainstorm kan komen is een meerstappenplan of strategie. Dit is vaak lastig te visualiseren en hierbij werkt het niet om een prototype te bouwen. Je kan dit echter wel snel vormgeven in een poster waarbij de verschillende stappen worden laten zien. Hierbij kun je …

Stepping stones Lees meer »

Service blueprint

UITWERKING VAN EEN SERVICE OF PROCES Om een service blueprint te kunnen maken moet je kijken vanuit de gebruiker en vanuit het bedrijf. Je linkt alle stappen die de gebruiker maakt met de bedrijfsprocessen die zowel merkbaar zijn door de gebruiker als degene die de gebruiker niet merkt. Dit geeft inzicht in wat je nog …

Service blueprint Lees meer »

Roadmap

STAPPEN NAAR DE TOEKOMST  Heb je een toekomstvisie opgesteld en wil je graag de stappen daarnaartoe definiëren? Maak dan een roadmap. De roadmap zorgt voor inzicht waarmee je tussenstappen kunt maken zonder het einddoel uit het oog te verliezen. Definieer eerst de huidige positie en de positie waar je naartoe wilt werken. Vervolgens kun je …

Roadmap Lees meer »

Tree of life

VISUALISEER EEN BUSINESSPLAN “Tree of life” is een methode voor het visualiseren van een businessplan. Hierbij worden de verschillende aspecten gevisualiseerd in een boom die moet gaan groeien. Het beste is om dit samen met het team vorm te geven en de metafoor te gebruiken om een gezamenlijk beeld te krijgen en te motiveren zich …

Tree of life Lees meer »

Concept test

EEN TEST MET DE GEBRUIKER  Je hebt een concept en die wil je testen om te kijken of dit het gewenste effect heeft. Stel eerst doelen op voor je test en definieer wanneer iets een succes is en wanneer niet, het liefst met concrete waarden. Maak dan een “minimal viable product” van je concept en …

Concept test Lees meer »

Six thinking hats

DENK VANUIT VERSCHILLENDE PERSPECTIEVEN Het concept bekijken vanuit verschillende perspectieven kan helpen om het te evalueren. De “six thinking hats”, ofwel de “zes denkhoeden”, helpt je om te kijken naar je idee met verschillende instellingen. Je hebt de volgende “hoeden”:  Witte hoed: focust zich op de beschikbara data, analyse en kennis. Rode hoed: gebruikt intuïtie, …

Six thinking hats Lees meer »

Marit Kunnen

Als communicatieadviseur wil ik graag een bijdrage leveren aan het verminderen van kansenongelijkheid. Er zijn uiteenlopende zaken van invloed op de kansen van kinderen en de problematiek waar zij wel of niet mee te maken krijgen. Door aan de voorkant te kijken naar deze oorzaken en te proberen met oplossingen te komen, wordt het doorgeven van problemen van generatie op generatie mogelijk voorkomen. 

‘Veerkracht, welzijn en duurzame ontwikkeling!’

Bij Smart Start ontwikkelen we samen met ouders, jongeren en professionals een aanpak om tot effectieve (preventieve) oplossingen te komen die erop gericht zijn om ontwikkelkansen te verbeteren. Dat levert een positieve impact op individuen, gemeenschappen en de maatschappij als geheel. het bevordert veerkracht, welzijn en duurzame ontwikkeling.

Ik vind het geweldig dat Smart Start (lokale) data gebruikt om samen met de doelgroep tot oplossingen te komen. En dat interventies daarmee getoetst zijn bij ervaringsdeskundigen en niet alleen bedacht zijn aan een tekentafel. Dat zorgt voor draagkracht, realistische ideeën en een grotere kans op succes. 

Ik zet mijn kennis graag in om Smart Start nog meer op de kaart te zetten!

Merel Makhija

In Tilburg willen we de komende jaren extra investeren op het voorkomen van jonge aanwas. Om deze aanpak extra kracht bij te zetten, willen we Smart Start gebruiken om een beter beeld te krijgen van de Tilburgse Jeugd. Het voordeel van Smart Start is dat de bevindingen uit de data-analyse verrijkt worden met een kwalitatief Design Thinking proces. Deze combinatie past goed bij de Tilburgse aanpak.