Toolkit > Persona

Een persona is een levendige verbeelding van een specifieke doelgroep; een fictief persoon die symbool staat voor de doelgroep erachter. Gebaseerd op feitelijke informatie en kennis en opgebouwd uit belangrijke kenmerken van die specifieke doelgroep. Dankzij een persona is het daarom mogelijk om de leefsituatie, vragen en problemen van een groep goed in beeld te brengen. Persona’s helpen om te denken vanuit de leefwereld van de doelgroep zelf, waardoor je je echt in hen verplaatst en ervaart welke uitdagingen zij hebben.

Smart Start en persona’s​

Smart Start staat voor data- en kennisbased werken, waarbij we altijd en van data-analyses en van designprocessen met de doelgroep gebruik maken. De data-analyses geven inzicht in die doelgroep, en in het design thinkingproces verdiep je je nog veel meer in de behoeften van deze kinderen, jongeren, gezinnen, professionals, wie de doelgroep ook is (stap empathize). Vaak doen we dat bij Smart Start met interviews. Een andere methode om je te verdiepen in een bepaalde groep personen is het maken van persona’s.

Persona’s kun je maken als stap in een design thinkingproces of los daarvan. Het helpt je te doorgronden hoe mensen denken en doen, of juist niet, welke keuzes zij maken; en hoe zij dit zelf ervaren. Het maakt scherp waar mensen behoeften aan hebben en/of wat hen op enig moment had kunnen helpen om bijvoorbeeld autonomie te behouden of terug te winnen.

Voordeel is dat dit weten bijdraagt aan het ontwikkelen van een innovatie die aansluit bij de behoeften van de doelgroep.

Persona’s in de praktijk

De Vonk schetste een persona van een kind dat opgroeit in armoede en ontwikkelde hiervoor een praktisch toepasbare signalenkaart. Aan de hand van deze animatie leer je hoe je in gesprek gaat met iemand waarvan je het vermoeden hebt dat deze in armoede leeft.

Kinderen in de knel door armoede

Video afspelen

Sterk Huis ontwikkelt persona’s voor cliëntgroepen die op basis van hun problematiek in aanmerking komen voor hulp, begeleiding, behandeling, opvang of een combinatie daarvan. Dit doet Sterk Huis samen met de cliënten en het ‘systeem’ waarin zij leven; familie en het informele netwerk.

Door de ontwikkeling van persona’s staat niet het aanbod van hulp centraal, maar de leefsituatie en vragen van een cliënt zelf (en hun familie). Hierin krijgen veiligheid en de systemische benadering bij iedere persona een plek en kunnen de persona’s ook door en voor andere organisaties gebruikt worden.

Persona’s kunnen zowel in- als extern worden gedeeld. Intern, om nieuwe medewerkers bewust te maken van de cliëntgroepen met wie zij gaan werken of voor het trainen van professionals. En extern, om bijvoorbeeld verwijzers als wijkteams en huisartsen een scherper, concreter beeld te geven van wat een bepaalde groep cliënten aan kenmerken deelt.

Voor het ontwikkelen van persona’s maakt Sterk Huis gebruik van de methodiek ‘Praat met mij: de personamethodiek’, ontwikkeld door Movisie.

Maak kennis met Jailey (een voorbeeld persona) cliënt bij Sterk Huis:

Video afspelen

Werk jij ook met persona’s en wil je je ervaringen en voorbeelden delen? Mail dan naar info@programmasmartstart.nl

Waardevolle links over het onderwerp persona’s

Er zijn verschillende manieren om aan de slag te gaan. Je kunt een organisatie benaderen die met persona’s werkt, zoals hierboven De Vonk of Sterk Huis. Maar denk ook aan GGN Nederland, Movisie en het Verwey-Jonker Instituut.

Ook zijn er bureaus en kennisinstituten die erbij kunnen helpen. Bij Smart Start werken we met Make Day, en Sterk Huis ontwikkelde persona’s met de Movisiemethodiek. Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Samen met de praktijk ontwikkelen ze kennis over wat echt goed werkt en passen die kennis toe. Hieronder enkele waardevolle links over het onderwerp persona’s, inclusief een handig stappenplan om zelf met het maken van persona’s aan de slag te gaan.